Головна » Файли » Екологія

Питання до заліку
22.03.2016, 22:55

   Питання до заліку з предмету « Основи екології»

1.Трофічні ланцюги, визначення, класифікація.

2.Процеси, що відбуваються при кругообігу води.

3.Народжуваність і смертність популяцій.

4.Кругообіг фосфору в природі.

5.Кругообіг карбону в природі.

6.Кругообіг азоту в природі.

7.кругообіг води в природі.

8. Кругообіги, визначення, класифікація.

9.Кругообіг сірки в природі.

10.Сукцесії, визначення, класифікація.

11.Популяція, визначення, класифікація.

12.Консументи, продуценти та редуценти, визначення, приклади.

 13.Елементарна, геологічна та екологічна популяції.

14.Біоценоз, визначення, класифікація.

15.Первинні, вторинні та третинні консументи.

16.Визначення екології, предмет вивчення екології.

17.Види екології, предмет їх вивчення.

18.Етапи розвитку екології.

19.Середовище існування, визначення, види, класифікація.

20.Адаптації живих організмів до світла.

21.Адаптації живих організмів до вологості.

22.Закони Шелфорда та Лібіха.

23.Визначення та класифікація екологічних чинників.

24.Дайте характеристику біотичним чинникам.

25.Дайте характеристику абіотичним чинникам.

26.Дайте характеристику  антропогенним чинникам.

27.Екологічні системи, визначення та класифікація.

28. Класифікація екосистем за антропогенною дією.

29.Ніші людини в природі.

30.Реакції організму на вплив факторів середовища. Отруєння та алергії.

31.Вплив абіотичних факторів на здоров»я людини. Космічні і геліофізичні фактори.

32.Вплив кліматичних і метеорологічних факторів на здоров»я людини.

33.Вплив едафічних  і гідрологічних факторів на здоров»я людини.

34.Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

35.Злоякісні пухлини, спадкові хвороби та уроджені аномалії, як реукції організму на вплив факторів середовища.

36.Класифікація забруднень довкілля.

37.Джерела викидів у довкілля.

38.Раціональне природокористування, визначення, принципи.

39.Безвідходні та маловідходні  технології, визначення,передумови.

40.Основні принципи організації безвідходних виробництв.

41. Екологічно безпечні технології виробництв продуктів харчування.

42.Основні принципи екологічної безпеки.

43.Об»єкти, мета  та принципи екологічного права.

44.Види екологічного управління.

45.Межі біосфери.

46.Основні фази еволюції біосфери.

47.Шляхи здійснення екологічної безпеки.

48.Природні території, що особливо охороняються.

49.Основні принципи устрою біосфери.

50.Міжнародне екологічне право, принципи, мета.

 

Варіант 1.

1. Трофічні ланцюги, визначення, класифікація.

2. Популяція, визначення, класифікація

3 Адаптації живих організмів до вологості.

4. .Вплив абіотичних факторів на здоров»я людини. Космічні і геліофізичні фактори.

5. Екологічно безпечні технології виробництв продуктів харчування.

 

 

Варіант 2.

1. Процеси, що відбуваються при кругообігу води.

2. Консументи, продуценти та редуценти, визначення, приклади.

3. Закони Шелфорда та Лібіха.

4. Вплив кліматичних і метеорологічних факторів на здоров»я людини.

5. Основні принципи екологічної безпеки.

 

 

Варіант 3.

1. Народжуваність і смертність популяцій.

2. .Елементарна, геологічна та екологічна популяції.

3. Визначення та класифікація екологічних чинників.

4. Вплив едафічних  і гідрологічних факторів на здоров»я людини.

5. Об»єкти, мета  та принципи екологічного права.

 

 

Варіант 4.

1. Кругообіг фосфору в природі.

2. Біоценоз, визначення, класифікація.

3. Дайте характеристику біотичним чинникам.

4. Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

5. Види екологічного управління.

 

 

Варіант  5.

1. Кругообіг карбону в природі.

2. Первинні, вторинні та третинні консументи.

3. Дайте характеристику абіотичним чинникам.

4. Злоякісні пухлини, спадкові хвороби та уроджені аномалії, як реукції організму на вплив факторів середовища.

5. .Межі біосфери.

 

 

Варіант 6.

1. Кругообіг азоту в природі.

2. Визначення екології, предмет вивчення екології.

3. Дайте характеристику  антропогенним чинникам

4. Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

5. Основні фази еволюції біосфери.

 

 

 

 

 

Варіант 7.

1. кругообіг води в природі.

2. Види екології, предмет їх вивчення.

3. Екологічні системи, визначення та класифікація.

4. Джерела викидів у довкілля.

5. Шляхи здійснення екологічної безпеки.

 

 

Варіант 8.

1. Кругообіги, визначення, класифікація.

2. Етапи розвитку екології.

3. Класифікація екосистем за антропогенною дією.

4. .Раціональне природокористування, визначення, принципи.

5. Природні території, що особливо охороняються.

 

 

Варіант 9.

1. Кругообіг сірки в природі.

2. .Середовище існування, визначення, види, класифікація.

3. .Ніші людини в природі.

4. .Безвідходні та маловідходні  технології, визначення,передумови.

5. Основні принципи устрою біосфери.

 

 

Варіант 10

1. Сукцесії, визначення, класифікація.

2. Адаптації живих організмів до світла.

3. Реакції організму на вплив факторів середовища. Отруєння та алергії.

4. .Основні принципи організації безвідходних виробництв.

5. Міжнародне екологічне право, принципи, мета.

 

 

Варіант 11

1. Трофічні ланцюги, визначення, класифікація.

2. Популяція, визначення, класифікація

3 Адаптації живих організмів до вологості.

4. .Вплив абіотичних факторів на здоров»я людини. Космічні і геліофізичні фактори.

5. Екологічно безпечні технології виробництв продуктів харчування.

 

 

Варіант 12

1. Процеси, що відбуваються при кругообігу води.

2. Консументи, продуценти та редуценти, визначення, приклади.

3. Закони Шелфорда та Лібіха.

4. Вплив кліматичних і метеорологічних факторів на здоров»я людини.

5. Основні принципи екологічної безпеки.

 

 

 

 

 

 

Варіант 13

1. Народжуваність і смертність популяцій.

2. .Елементарна, геологічна та екологічна популяції.

3. Визначення та класифікація екологічних чинників.

4. Вплив едафічних  і гідрологічних факторів на здоров»я людини.

5. Об»єкти, мета  та принципи екологічного права.

 

.

 

Варіант 14

1. Кругообіг фосфору в природі.

2. Біоценоз, визначення, класифікація.

3. Дайте характеристику біотичним чинникам.

4. Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

5. Види екологічного управління.

 

 

 

Варіант 15

1. Кругообіг карбону в природі.

2. Первинні, вторинні та третинні консументи.

3. Дайте характеристику абіотичним чинникам.

4. Злоякісні пухлини, спадкові хвороби та уроджені аномалії, як реукції організму на вплив факторів середовища.

5. .Межі біосфери.

 

Варіант 16

1. Кругообіг азоту в природі.

2. Визначення екології, предмет вивчення екології.

3. Дайте характеристику  антропогенним чинникам

4. Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

5. Основні фази еволюції біосфери.

 

 

Варіант17

1. кругообіг води в природі.

2. Види екології, предмет їх вивчення.

3. Екологічні системи, визначення та класифікація.

4. Джерела викидів у довкілля.

5. Шляхи здійснення екологічної безпеки.

 

 

Варіант 18

1. Кругообіги, визначення, класифікація.

2. Етапи розвитку екології.

3. Класифікація екосистем за антропогенною дією.

4. .Раціональне природокористування, визначення, принципи.

5. Природні території, що особливо охороняються.

 

 

 

 

Варіант 19

1. Кругообіг сірки в природі.

2. .Середовище існування, визначення, види, класифікація.

3. .Ніші людини в природі.

4. .Безвідходні та маловідходні  технології, визначення,передумови.

5. Основні принципи устрою біосфери.

 

Варіант 20

1. Сукцесії, визначення, класифікація.

2. Адаптації живих організмів до світла.

3. Реакції організму на вплив факторів середовища. Отруєння та алергії.

4. .Основні принципи організації безвідходних виробництв.

5. Міжнародне екологічне право, принципи, мета.

 

 

Варіант 21

1. Трофічні ланцюги, визначення, класифікація.

2. Популяція, визначення, класифікація

3 Адаптації живих організмів до вологості.

4. .Вплив абіотичних факторів на здоров»я людини. Космічні і геліофізичні фактори.

5. Екологічно безпечні технології виробництв продуктів харчування.

 

 

Варіант 22

1. Процеси, що відбуваються при кругообігу води.

2. Консументи, продуценти та редуценти, визначення, приклади.

3. Закони Шелфорда та Лібіха.

4. Вплив кліматичних і метеорологічних факторів на здоров»я людини.

5. Основні принципи екологічної безпеки.

 

Варіант 23

1. Народжуваність і смертність популяцій.

2. .Елементарна, геологічна та екологічна популяції.

3. Визначення та класифікація екологічних чинників.

4. Вплив едафічних  і гідрологічних факторів на здоров»я людини.

5. Об»єкти, мета  та принципи екологічного права.

 

 

Варіант 24

1. Кругообіг фосфору в природі.

2. Біоценоз, визначення, класифікація.

3. Дайте характеристику біотичним чинникам.

4. Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

5. Види екологічного управління.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 25

1. Кругообіг карбону в природі.

2. Первинні, вторинні та третинні консументи.

3. Дайте характеристику абіотичним чинникам.

4. Злоякісні пухлини, спадкові хвороби та уроджені аномалії, як реукції організму на вплив факторів середовища.

5. .Межі біосфери.

 

Варіант 26

1. Кругообіг азоту в природі.

2. Визначення екології, предмет вивчення екології.

3. Дайте характеристику  антропогенним чинникам

4. Біологічні фактори, що впливають на здоров»я людини.

5. Основні фази еволюції біосфери.

 

Варіант 27

1. кругообіг води в природі.

2. Види екології, предмет їх вивчення.

3. Екологічні системи, визначення та класифікація.

4. Джерела викидів у довкілля.

5. Шляхи здійснення екологічної безпеки.

 

 

Варіант 28

1. Кругообіги, визначення, класифікація.

2. Етапи розвитку екології.

3. Класифікація екосистем за антропогенною дією.

4. .Раціональне природокористування, визначення, принципи.

5. Природні території, що особливо охороняються.

 

Варіант 29

1. Кругообіг сірки в природі.

2. .Середовище існування, визначення, види, класифікація.

3. .Ніші людини в природі.

4. .Безвідходні та маловідходні  технології, визначення,передумови.

5. Основні принципи устрою біосфери.

 

Варіант 30

1. Сукцесії, визначення, класифікація.

2. Адаптації живих організмів до світла.

3. Реакції організму на вплив факторів середовища. Отруєння та алергії.

4. .Основні принципи організації безвідходних виробництв.

5. Міжнародне екологічне право, принципи, мета.

 

 

Варіант 31

1. Трофічні ланцюги, визначення, класифікація.

2. Популяція, визначення, класифікація

3 Адаптації живих організмів до вологості.

4. .Вплив абіотичних факторів на здоров»я людини. Космічні і геліофізичні фактори.

5. Екологічно безпечні технології виробництв продуктів харчування.

 

 

Категорія: Екологія | Додав: svd
Переглядів: 604 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar