Головна » Файли » Екологія

Самостійна робота
22.03.2016, 22:52

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи студентів

з предмету

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський

2015 р.

 

Укладач: Дзюбенко С.В., викладач НВПЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

математично-природничих дисциплін

 

 

Протокол № ___

від «___» ___________20__ р.

 

Голова комісії ___________(Дзюбенко С.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи – тем, які не входять до аудиторних занять, складаються з теми, плану, літератури та питань для самоконтролю. Для виконання самостійної роботи необхідно дати письмові відповіді на контрольні питання.  В академічному журналі викладачем робиться відмітка про зарахування відповідної теми самостійної роботи.


Форми контролю та система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни «Основи екології».

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичному занятті відповідно до конкретних цілей. (Рекомендується тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, складання структурно-логічних схем).

Оцінка за поточну навчальну діяльність виставляється на підставі балів за виконання обов’язкової контрольної роботи, яка передбачає відповіді на теоретичні питання, тести та розв’язування ситуаційних задач. менше, ніж на 50 % контрольних тестів та ситуаційних задач;

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни здійснюється у вигляді заліку.

Залік отримують студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою аудиторні заняття та при виконанні контрольної роботи отримали не менше, ніж 4 бали.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми і завдання для самостійної роботи (20 годин)

 

Тема 7: Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (4 години)

 

План

 1. Госпрозрахунковий механізм природокористування.
 2. Розрахунок економічного збитку, що завдається навколишньому середовищу в результаті забруднення атмосфери.
 3. Оцінка економічного збитку, що завдається навколишньому середовищу від забруднених водоймищ.
 4. Застосування нормативів плати за забруднення природного середовища на території України.

 

Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено до заліку.

 

 

Література

 1. О.І. Федоренко «Основи екології», Київ: Знання, 2006 р.
 2. Г.О. Білявський «Основи екології», Київ «Либідь», 2004 р.
 3. В.П. Кучерявий «Екологія», Лівів «Світ», 2001 р.

 

 

Питання для самоконтролю.

1. Як визначити екологічну ефективність природоохоронних заходів?

  2. Як визначити кількість збитків природного середовища.

3. Які є види екологічних збитків?

4. Як розрахувати екологічні збитки від забруднення водоймищ (поверхні землі, ґрунтів)?

 

 

 

 

 

 

Тема 8: Економічна та соціальна ефективність природозахисних заходів (4 години)

 

План

 1. Види природоохоронних заходів.
 2. Економічне обґрунтування природоохоронних заходів.
 3. Економічний результат.
 4. Показники економічного ефекту природозахисних заходів.

 

 

Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено до заліку.

 

 

Література

1. О.І. Федоренко «Основи екології», Київ: Знання, 2006 р.

2. Г.О. Білявський «Основи екології», Київ «Либідь», 2004 р.

3. В.П. Кучерявий «Екологія», Лівів «Світ», 2001 р.

 

 

Питання для самоконтролю.

 1. Як можна зменшити антропогенний вплив на довкілля?
 2. Що є економічним результатом природоохоронних заходів?
 3. Які ви знаєте показники економічної ефективності?
 4. Що таке соціальний результат природоохоронних заходів?
 5. Як обрахувати економічний результат природо захисних заходів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9: Планування раціонального природокористування  та охорони навколишнього середовища (4 години)

 

План

      1.Розробка територіальних комплексних схем раціонального

         використання природних ресурсів та охорони навколишнього

           середовища (ТЕРКСОП).

        2. Основні етапи розробки ТЕРКСОПів.

        3. Основні принципи планування раціонального природокористування та охорони довкілля.

        4. Основні методи планування.

 

 

         Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено до заліку.

 

 

     Література

1. О.І. Федоренко «Основи екології», Київ: Знання, 2006 р.

2. Г.О. Білявський «Основи екології», Київ «Либідь», 2004 р.

3. В.П. Кучерявий «Екологія», Лівів «Світ», 2001 р.

 

 

Питання для самоконтролю.

   1. Які вам відомі методи планування?

   2. Що собою являють ТЕРКСОП?

   3. Які етапи розробки ТЕРКСОПів вам відомі?

   4. Які є етапи розробки природоохоронних заходів?

   5. Які принципи планування ви знаєте?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10: Управління природокористуванням (4 години)

 

 

План

 1. Актуальні проблеми організації управління

     природокористуванням.

    2.  Основні принципи системи екологічного менеджменту.

    3.  Екологічний аудит, види аудиту.

    4.  Сучасні системи управління охороною та використання  

         природних ресурсів.

      5. Пріоритети і умови екорозвитку.

 

 

 

         Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено до заліку.

 

 

 

Література

1. О.І. Федоренко «Основи екології», Київ: Знання, 2006 р.,

    ст. 335-347.

2. Г.О. Білявський «Основи екології», Київ «Либідь», 2004 р.

    ст. 278.

 

 

Питання для самоконтролю.

   1. Дайте визначення терміну «екоменеджмент».

   2. Для чого потрібен екоаудит?

   3. На яку правову та нормативну базу опирається екоменеджмент

        в Україні?

   4. Які основні складові системи екоменеджменту?

   5. Перелічіть основні елементи ринкової інфраструктури

       природокористування.

 

 

 

 

 

Тема 11: Екологічна безпека та експертиза і проблеми її організації (4 години)

 

 

План

        1. Мета екологічної експертизи.

        2. Основні завдання екологічної експертизи.

        3. Принципи екологічної експертизи.

        4. Форми екологічної експертизи.

        5. Об’єкти та види діяльності, що підлягають екологічній 

            експертизі.

        6. Поняття екологічної безпеки.

 

 

         Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено до заліку.

 

 

 

Література

1. О.І. Федоренко «Основи екології», Київ: Знання, 2006 р.

2. Г.О. Білявський «Основи екології», Київ «Либідь», 2004 р.

3. В.П. Кучерявий «Екологія», Лівів «Світ», 2001 р.

 

 

 

Питання для самоконтролю.

   1. Яка мета екологічної експертизи?

   2. Що є об’єктом екологічної експертизи?

   3. Які форми екологічної експертизи вам відомі?

   4. Який порядок проведення екологічної експертизи?

   5. Які є види екологічної експертизи?

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­_

ДЛЯ НОТАТОК

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­_

 

ДЛЯ НОТАТОК

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Екологія | Додав: svd
Переглядів: 940 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar