Головна » Файли » Географія

Самостійна робота
22.03.2016, 22:09

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

до виконання самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«ГЕОГРАФІЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський

2015 р.

 

 

 

 

 

Укладач: Дзюбенко С.В., викладач НВПЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні

циклової комісії

математично-природничих

дисциплін

 

 

Протокол № ___

від «___» ___________20__ р.

 

Голова комісії ___________(Дзюбенко С.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вступ

 

             Загальною метою географічної освіти є виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба, вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її.

 

 

             Окремі питання курсу запропоновані для самостійного опрацювання. Самостійна пізнавальна діяльність спонукає їх до використання типових планів характеристики територій та об’єктів,  матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури, що допоможе їм розуміти та аналізувати сучасні події в світі, розвивати проектну діяльність.

 

 

             Рекомендований план вивчення теми та контрольні запитання до неї допоможуть студенту звернути увагу на ті пункти, на які слід звернути увагу при підготовці до заліку, контрольної роботи, усного чи тестового опитування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              Тематичний план

 

 

Розділи, теми

 

Всього

К-сть годин, в т.ч.

теорія

практичні роботи

лабораторні роботи

самостійна робота

Вступ.

2

2

 

 

 

Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу.

Тема 1. Політична карта світу.

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

Тема 2. Населення світу.

 

4

 

2

 

2

 

 

 

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи.

 

4

 

2

 

2

 

 

 

Тема 4. Світове господарство.

 

5

 

4

 

 

 

1

 

Тема 5. Глобальні проблеми людства.

 

2

 

2

 

 

 

Розділ ІІ. Регіони та країни світу.

Тема 1. Країни Європи

 

10

 

8

 

2

 

 

 

 

 

Тема 2. Країни Азії

 

5

 

4

 

 

 

1

 

Тема 3. Країни Північної Америки

 

6

 

4

 

2

 

 

 

Тема 4. Країни Латинської Америки

 

2

 

2

 

 

 

 

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії

 

5

 

4

 

 

 

1

 

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини

 

4

 

4

 

 

 

 

Всього

52

40

8

 

4

 

Теми і завдання для самостійної роботи

(4 години )

 

 

Тема 1. Політична карта світу (1 година)

 

План:

1. Етапи формування політичної карти світу.

2. Міжнародні організації , їх функціональний і просторовий розподіл.

3. Загальнополітичні організації, їх роль, структура:

  • ООН;
  • Рада Європи;
  • Європейський парламент;
  • СНД.

 

4. Спеціальні організації, їх роль, структура:

  • Європейський союз;
  • НАТО;
  • ЮНЕСКО;
  • ФАО.

 

Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено до заліку.

                                  

Література:

1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. 10 кл., Харків

    «Оберіг», 2010 р. , § 2-5;

 

2. Яценко Б.П., Географія світу, Київ «Артек», 1999 р., § 1-4;

 

3. Співак В.Л., Географія. Комплексний довідник, Харків «Весна»,

    2010 р., ст. 178-183, 349-350.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які етапи у формуванні політичної карти світу вам відомі?

2. Чим характеризується ІV етап?

3. Які міжнародні організації вам відомі?

4. Які загальнополітичні організації ви знаєте?

5. Які спеціальні організації вам відомі?

6. Яка роль міжнародних організацій?

 

 

 

Тема 4. Світове господарство (1 година)

 

План:

1. Внутрішньогалузева структура сільського господарства.

2. Міжгалузеві зв’язки.

3. Найбільші сільськогосподарські райони світу.

4. Географія світового транспорту.

5. Зовнішні економічні зв’язки.

6. Міжнародний туризм.

 

Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, тестове опитування, включено

                                   до заліку.

                                  

Література:

1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. 10 кл., Харків

    «Оберіг», 2010 р. , § 18-20;

 

2. Яценко Б.П., Географія світу, Київ «Артек», 1999 р., § 19-21;

 

3. Співак В.Л., Географія. Комплексний довідник, Харків «Весна»,

    2010 р., ст. 364-368.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які галузі сільського господарства ви знаєте?

2. Як поділяється тваринництво? Де знаходяться основні центри?

3. Які галузі рослинництва вам відомі? Де знаходяться центри цих

    галузей?

4. Назвіть типи транспортних систем, дайте їм характеристику.

5. Які види туризму вам відомі?

6. Як здійснюються зовнішньо - економічні зв’язки?

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Країни Азії (1 година)

 

 

 

План:

 

1. Загальний огляд країн Азії, їх ЕГП.

2. Склад регіону.

3. Особливості господарства країн Азії.

4. Населення та демографічні проблеми регіону.

5. Особливості транспортної системи.

6. Туризм в країнах Азії.

7. Зовнішньо-економічні зв’язки країн Азії.

 

Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено  до заліку.

                                  

 

Література:

1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. 10 кл., Харків

    «Оберіг», 2010 р. , § 32-33;

 

2. Яценко Б.П., Географія світу, Київ «Артек», 1999 р., § 45; 47; 49;

 

3. Співак В.Л., Географія. Комплексний довідник, Харків «Весна»,

    2010 р., ст. 383-384.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які регіони Азії вам відомі, які країни відносяться до них?

2. Як відрізняються демографічні проблеми країн Азії?

3. Характерні особливості господарства країн Азії.

4. Що характеризує транспортну систему цих країн?

5. Які особливості туризму?

6. Зовнішньо-економічні зв’язки країн Азії, їх роль.

 

 

 

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії (1 година)

 

План:

1. Загальний огляд території, її склад.

2. Історія формування політичної карти регіону.

3. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації.

4. Природно-ресурсний потенціал та його використання.

5. Особливості галузевої структури господарства.

6. Зовнішньо-економічні зв’язки.

 

Форма опрацювання – конспект.

Форма контролю – усне опитування, включено  до заліку.

 

 

Література:

1. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія. 10 кл., Харків

    «Оберіг», 2010 р. , § 43; 45;

 

2. Яценко Б.П., Географія світу, Київ «Артек», 1999 р., § 58; 61;

 

3. Співак В.Л., Географія. Комплексний довідник, Харків «Весна»,

    2010 р., ст. 387-388.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які етапи формування політичної карти регіону?

2. Які демографічні проблеми характерні для регіону?

3. Розкрийте особливості господарства регіону.

4. Який природно-ресурсний потенціал регіону та як він

    використовується?

5. Яка роль зовнішньо-економічних зв’язків регіону?

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Географія | Додав: svd
Переглядів: 1267 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar