Головна » Файли » Хімія

Практична робота № 2.
29.05.2016, 13:00

Практична робота № 2.

Тема: Розв’язування експериментальних задач.

Мета: Навчитись практичним шляхом розв’язувати задачі на визначення сполук за допомогою якісних реакцій.

 

Обладнання: картки із завданнями

 

 

 

Студенти повинні знати:

 • Якісні реакції на катіони: NH4+ ; Li+; Na+; K+; Ca2+; Ba2+; Al3+; Ag+; Fe2+; Fe3+
 • Якісні реакції на аніони: SO42-; Cl-; Br-; I-; NO3-; PO43-; S2-; CO32-;
 • Якісні реакції на кисле (Н+) та лужне (ОН-) середовище

 

 

Студенти повинні уміти:

 • Складати рівняння реакцій, що визначають аніони;
 • Складати рівняння реакцій, що визначають катіони;
 • Експериментально визначати основи і кислоти;
 • Дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні дослідів.

 

 

 

План роботи

 

 

1.         Ознайомлення із завданнями.

2.         Виконання завдання із викладачем.

3.         Самостійне виконання завдань на картках.

4.         Оформлення звіту практичної роботи.

 

 

Хід роботи

 

 

Виконання роботи із викладачем

 

 1. У трьох пробірках знаходиться калій сульфат, амоній сульфат та сульфатна кислота. Визначте за допомогою якісних реакцій кожну із сполук.
 2. Визначте якісний склад сполуки ВаСl2. Запишіть відповідні рівняння реакцій.
 3. Здійсніть перетворення за схемою:

             Al→Al2O3↔Al(OH)3→Al2 (SO4)3

 1. Доберіть речовини, що відповідають наступним іонним рівнянням реакцій:         Mg2+ + CO32-→ MgCO3
 2. У трьох пробірках без етикеток містяться речовини: BaCl2; Na2CO3; NaOH. За допомогою лише одного реагенту визначте, у якій з пробірок міститься кожна речовина.

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання:

Завдання1.

У трьох пробірках знаходяться сполуки, назви яких ви знайдете в таблиці, відповідно до свого варіанту. Визначте за допомогою якісних реакцій кожну із сполук.

Номер варіанту

Перша сполука

Друга сполука

Третя сполука

1.

Барій хлорид

Натрій хлорид

Хлоридна кислота

2.

Кальцій нітрат

Калій нітрат

Нітратна кислота

3.

Магній фосфат

Ферум(ІІ) фосфат

Фосфатна кислота

4.

Алюміній бромід

Барій бромід

Бромідна кислота

5.

Амоній карбонат

Літій карбонат

Карбонатна кислота

6.

Калій сульфід

Барій сульфід

Сульфідна кислота

7.

Натрій сульфат

Ферум(ІІІ) сульфат

Сульфатна кислота

8.

Літій йодид

Сальцій йодид

Йодидна кислота

Завдання2.

Визначте якісний склад сполуки згідно вашого варіанту. Запишіть відповідні рівняння реакцій.

Номер варіанту

Сполука

Номер варіанту

Сполука

1.

Алюміній бромід

5.

Ферум(ІІІ) хлорид

2.

Натрій фосфат

6.

Калій нітрат

3.

Барій сульфід

7.

Амоній карбонат

4.

Калій сульфат

8.

Магній бромід

Завдання3.

Здійсніть перетворення за схемою:

Номер варіанту

Перетворення

Номер варіанту

Перетворення

1.

Fe→ FeCl2→Fe(OH)2→Fe(NO3)2

5.

Fe →FeCl3 →Fe(OH)3 →Fe2O3

2.

Al→ AlCl3→Al(OH)3→Al2 O3

6.

C →CO2 →H2CO3 →NaHCO3

3.

Cu→SO2→H2SO4→ Na2SO4

7.

S →SO2 →H2SO4 →SO2

4.

N2→ NO→ NO2 →KNO3

8.

Na →Na2O2 →Na2O →NaOH

Завдання 4.

Доберіть речовини, що відповідають наступним іонним рівнянням реакцій та напишіть повне іонне, скорочене іонне та молекулярні рівняння реакції:

Номер варіанту

Скорочене іонне рівняння

Номер варіанту

Скорочене іонне рівняння

1.

Pb2+ + S2- →PbS↓

5.

Ba2+ + SO42-  →BaSO4

2.

Ag+ + Cl-  →AgCl↓

6.

H+ + OH-  →H2O

3.

Ca2+ + CO3 → CaCO3

7.

Al3+ + 3OH-  →Al(OH)3

4.

CO32- + 2H+  →CO2↑ +H2O

8.

3Ag+ + PO43-  →Ag3PO4

   

Завдання 5.

У трьох пробірках без етикеток містяться речовини (дані для свого варіанту візьміть з таблиці). За допомогою лише одного реагенту визначте, у якій з пробірок міститься кожна речовина.

Номер варіанту

Сполуки

Номер варіанту

Сполуки

1.

AlCl3; ZnCl2; NaCl

5.

Na3PO4; NaOH; NaBr

2.

Cu Cl2; BaI; NaBr

6.

NaCl; K3PO4;H2CO3

3.

NaOH; HNO3; NaCl

7.

Cu(NO3)2; FeCl2; NaOH

4.

NaNO3; LiNO3; Ba(NO3)2

8.

NH3; CO2; NaOH

Категорія: Хімія | Додав: svd
Переглядів: 762 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0