Головна » Файли » Хімія

Самостійна робота
22.03.2016, 22:20

Міністерство освіти і науки

Новоград-Волинський промислово -  економічний    технікум

 

Затверджую

Заступник директора

з навчальної роботи

_______________

Назарчук О.М.

« __ »________ 2015р.

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни "Хімія"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський

 

2015р.

 

 

 

 

Укладач: Дзюбенко С.В.  викладач НВПЕТ

 

Рецензент: Сахненко Н.А.  викладач НВПЕТ

 

 

Розглянуто на засіданні  циклової

комісії математично-природничих

 дисциплін

Протокол  № __

« ___ »____________20__р.

 

 Голова комісії ____________ Дзюбенко С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

         Основна мета вивчення хімії – формувати науковий світогляд студентів, розвивати їх інтелектуально, виховувати моральні й гуманістичні якості, готовність до праці.

         Важливе місце в процесі вивчення хімії займає самостійна робота, адже до навчального закладу приходять студенти з достатньою шкільною підготовкою, з певним досвідом самостійної роботи, навичками роботи з підручником, складання конспекту та ін.

         Перш за все за допомогою самостійного вивчення матеріалу формується уміння орієнтуватися у різноманітними темами, студент  навчається виділяти та запам’ятовувати основне, пов’язувати знання, отримані раніше з новим матеріалом.

         Рекомендований план вивчення теми та контрольні запитання до неї допоможуть студенту звернути увагу на ті пункти, на які слід звернути увагу при підготовці до заліку, контрольної роботи, усного чи тестового опитування. 

 

 

2. Тематичний план з дисципліни

тем

Тема

Години

Всього годин

У тому числі

Теорія

ЛР

ПЗ

СР

1

2

3

4

5

6

7

1

Повторення питань курсу хімії основної школи

2

2

-

-

-

2

Тема 1. Неметалічні елементи ті їхні сполуки.

18

10

6

2

-

3

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки.

18

12

4

2

-

4

Тема 3. Органічні сполуки.

32

24

4

2

2

 

 

 

Теми і завдання для самостійної  роботи (2 год)

 

 

Т 3. Органічні сполуки. (4 год)

План

 1. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
 2. Органічні сполуки і здоров'я людини.
 3. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами.
 4. Органічні розчинники, їх застосування.
 5. Попередження забруднення середовища при використанні органічних речовин у побуті.

 

Форма опрацювання – тези.

Форма контролю – усне опитування.

Література

 1. О.І. Федренко. Основи екології. Київ. 2006. стор.356-358, 418-426, 208-210.

 

Питання до самоконтролю

 1. Які органічні розчинники вам відомі?
 2. Де застосовують органічні розчинники?
 3. Які основні правила поводження з побутовими органічними речовинами?
 4. Як впливають органічні сполуки на здоров'я людини?
 5. Охорона навколишнього середовища при видобутку та переробці нафти.
 6. Мийні засоби та навколишнє середовище.

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Хімія | Додав: svd
Переглядів: 580 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar